05-03-10

Boeken te koop

Boeken te koop

Omdat ik het toch niet allemaal gelezen krijg, besloot ik enkele boeken te verkopen.

Voor inlichtingen: mail me, met vermelding "Boeken gewenst" in de onderwerpsregel.

 

Clem Schouwenaars, "Een dageraad", 1989, Uitgegeven t.g.v. de VLaamse Boekenweek 1989, Vereniging ter bevordering van het Vlaamse boekwezen, Antwerpen, paperback, 32 p's, 21 x 12,5 cm

2 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Emile Zola, "De mijn", 3e druk, z.d., Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven, oorspr.: Germinal, vertaling: W. J. A. Roldanus Jr., in linnen gebonden editie, 460 p's, 20 x 14 x 2,5 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Drs. Ed Popelier, "Jan Wolkers", in de reeks Grote Ontmoetingen, 1977, 2e druk, Brugge, Uitgeverij Orion, met 8 p.'s z/w-foto's, paperback, 96 p's, 22,5 x 15,5 cm

2.50 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Kleine kroniek van de Koninklijke Bibliotheek naar het collecties uit het Peningkabinet", catalogus door Yves Landrain, 1995, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, met 29 p's met z/w-foto's, paperback, 40 p's, 25,5 x 18,5 cm

2 euor, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Emmanuel de Bom, "Heldere gezichten", 1920, Amsterdam, Uitgave Maatschappij voor Goede & Goedkoope lectuur, paperback, 148 p's, 18,5 x 12 cm, redelijk beschadigd, maar er zitten twee foldertjes in die bij de leeftijd van het boekje passen, en door de vorige eigenaren waarschijnlijk als bladwijzers werden gebruikt. Eén ervan is van de uitgever. Het andere is van de "Nederlandsche spaarkas". Er moet een papieren omslag in groene druk geweest zijn, maar die is grotendeels verloren. De resten ervan zitten wel bij het boekje.

2.50 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Gerrit Komrij, "De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden", 1994, Amsterdam, Bert Bakker, in linnen gebonden met omslag, 1263 p's, 18 x 12 x 4,5 cm, heel fris exemplaar.

15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Jan van Beers, "Gedichten, Eeuwfeest-uitgave 1821-1921", Jongelingsdromen + Levensbeelden + Gevoel en leven + Rijzende blaren + De idylle van vriend Mathijs, inleiding door dr. Maurits Sabbe, 1921, Antwerpen, L. Opdebeek uitgever, met platen, met omslag, paperback, 444 p's, 22 x 15 x 3,5 cm, licht beschadigd

15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Carel Verhoeve, "Reinaert de Vos, een spel van dieen en menschen", z.d., Leiden, N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, paperback, 72 p's, 23,5 x 15,5 cm, toneelbewerking van Reinaert de vos

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Gerard Walschap, "De vierde koning, een vertelsel voor mijn kinderen", 1941, tweede druk, Antwerpen, Van Tilborg & Kenens, paperback, 102 p's, 22 x 17 cm, geïllustreerd met 4 buitentekstplaten in zwart en bruin door Edgar Tijtgat

30 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Felix Timmermans, "Minneke Poes", 1997, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, in linnen gebonden met zilverkleurige opdruk en met omslag, 100 p's, 25 x 15,5 cm, met talrijke z/w-illustraties door Felix Timmermans en kleurenillustraties door Erika Cotteleer, in prima staat

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Joris Eeckhout, "Een inleiding tot Karel van de Woestijne met portretten", 1932, tweede druk, Gent-Brussel, L. Van Melle nv - C. A. J. Van Dishoeck, 143 p's, 23 x 18 cm

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

J. Greshoff en J. De Vries, "Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde", 1925, Arnhem, Hijman, Steneert Korese en Van der Zande, in linnen gebonden met omslag, 380 p's, 23 x 16 x 3,5 cm, de ingesloten documenten van de vorige eigenaars worden meegeleverd, dat zijn aantekeningen en krantenknipsels; bovendien waren alle exemplaren van de oplage genummerd, en is dit nummer 81.

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Maurice Roelants, "Schrijvers, wat is er van de mensch? Een verzameling schrifturen van Maurice Roelants, over critische normen, dansen, schermen en lezen, verder Herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen, jubilea, gelegenheidskritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en porza, mitsgaders eenige afwijzingen", 1943, Rotterdam-Brussel, Nijgh en Van Ditmar - A. Manteau, in de reeks "Documenten", in linnen gebonden met omslag, 179 p's, 25 x 17 cm

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Dr. Math. Rutten, "De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne", 1943, Luik-Parijs, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège & Librarie E. Droz Paris, 300 p's, 25 x 16,5 cm, dit boek is nog niet opengesneden, het boek is in het Nederlands, maar er is een samenvatting achteraan in het Frans.

25 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Dr. Math. Rutten, "De Lyriek van Karel van de Woestijne", 1935, Brussel, Karel van de Woestijne-genootschap, paperback, 304 p's, 25 x 16,5 cm, met een brochure voor een optreden, losse blaadjes met aantekeningen en krantenknipsels

45 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

August van Cauwelaert, "Karel van de Woestijne, een synthese", 1943, Diest, Pro Arte p.v.b.a., met z/w-foto van Karel van de Woestijne en Jules de Praetere bij de handpers van "Het Vaderhuis", gebonden, 71 p's, 17 x 12 cm

7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Marnix Gijsen, "Mijn vriend, de moordenaar & De droom van goed en kwaad, met aantekeningen van Paul de Wispelaere", 1966, Antwerpen, Uitgeverij S. M. Ontwikkeling, paperback, met 4 p's z/w-foto's waaronder een facsimile van een handgeschreven ms van M. Gijsen, 70 p's, 21 x 16 cm

5 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Oskar van der Hallen, "Vijftig jaar katholieke letteren in Vlaanderen (1885-1937)", 1938, z.l., Davidsfonds, Volksboek nr. 278, in linnen gebonden, 128 p's, 19,5 x 16 cm

7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Aug. Vermeylen, "Beschouwingen, een nieuwe reeks verzamelde opstellen", 1942, Brussel-Rotterdam, n.v. Uitgeversmaatschappij A. Manteau - Nijgh & Van Ditmar n.v., paperback met flappen, 266 p's., 20 x 16 cm, met het oorspronkelijke "kasbewijs" van de aankoop bij De Standaardboekhandel, het boek is nog niet eens opengesneden

9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Paul de Smaele, "Auguste Vermeylen", 1948, Bruxelles, Office de publicité s.c., paperback, 78 p's., 18,5 x 12,5 cm, heel fris exemplaar, met foto, in het Frans

7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Albert Westerlinck, "Het lied van Tantalus, bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts", s.d. (1942 of later), Brugge, De Kinkhoorn, paperback, 250 p's, 18,5 x 12 cm, met een opdracht van André Demedts

12 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Albert Westerlinck, "Luister naar die stem. Studiën en critieken", s.d. (1942), Brugge, De Kinkhoorn, paperback, 275 p's, 18,5 x 12 cm

9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Louis Sourie, "Inleiding tot de geschiedenis van "Van Nu en Straks" ", 1942, Kortrijk, Jos.

Vermaut, paperback, 186 p's, 22,5 x 15 cm

15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Dr. Julius Pée, "Multatuli en de zijnen", 1987, Amsterdam, Wereldbibliotheek nv, met foto's en illustraties, in linnen gebonden, 460 p's, 20 x 14,5 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Dr. R. F. Lissens, "Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde", 1934, Mechelen-Amsterdam, Het Kompas - De Spieghel, paperback, 254 p's, 21 x 13 cm, nog niet eens opengesneden

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Cyriel Buysse, " 't Bolleken", 2002, Antwerpen-Amsterdam, Houtekiet, gebonden, 174 p's, 22 x 14,5 cm, speciale uitgave t.g.v. het 70e herdenkingsjaar van het overlijden van Cyriel Buysse, gebaseerd op de 3e druk uit 1928 bij C. A. J. van Dishoeck te Bussum, de laatste door de auteur geautoriseerde druk

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Bert Ranke, "Filip de Pillecyn. Een proeve van synthese der persoonlijkheid", 1941, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, gebonden, 66 p's + 11 p's met 22 z/w-foto's, 17,5 x 11,5 cm

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

A. Roland Holst, "Over den dichter Leopold", 1926, Maastricht-Brussel, A. A. M. Stols, serie "Kaleidoscoop" nr 15, paperback, 55 p's, 20 x 13 cm

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Jan Schepens, "Johan Daisne door Jan Schepens", 1946, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, n.v. Standaard Boekhandel, serie "Hedendaagsche dichters, paperback, 96 p's, 20 x 13,5 cm, met foto van Johan Daisne

8 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Paul de Vree, "Maurice Gilliams, essay", uit de reeks "Mens & Muze", deel 2, 1947, Antwerpen, De Brug, genummerd ex. nr 546, met foto's

30 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Urbain van de Voorde, "Vorm en Geest", uit de reeks "Keurboek", nr. 22, 1939, Davidsfonds, paperback, 180 p's, 20 x 16 cm, met 8 z/w-foto's, nog niet opengesneden

7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Raf van de Linde, "Het Oeuvre van Streuvels, sociaal document", 1958, Leuven, Davidsfonds,

in linnen gebonden met omslag, 276 p's, 19,5 x 13 cm, met z/w-foto's

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Albert Verwey, "Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)", 1921, Amsterdam, De maatschappij voor goede en goedkope lectuur, paperback, 167 p's, 18,5 x 12,5 cm

8 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Theo Vesseur, "Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse

schrijvers bijeengebracht door Theo Vesseur", 1953, Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, paperback, 50 p's, 20,5 x 12,5 cm, goede staat, mooie uitvoering

6 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Jozef Deleu, "Van Nu & Toen. Staalkaart van artikelen uit Ons Erfdeel", 1990, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, paperback, 360 p's, 23,5 x 17,5 cm, met z/w-foto's

15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Herman Hesse. Uber alle Grenzen hinweg", 1987, Brugge, Vereniging Vlaamse Leerkrachten, paperback, 212 p's, 29 x 21 cm

5 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVI", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XV", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIV", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XI", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap VIII", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Wouter Verkerken, "Het land van Buysse", Gent, uitgave van het Cyriel Buysse Genootschap, paperback, 22 x 15 cm

15 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Marc De Coster, "Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik", 2001, Amsterdam-Antwerpen, L. J. Veen - Het Taalfonds, paperback, 480 p's, tweekolomsdruk, 24 x 17 cm

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Nicoline van der Sijs, "Groot Van Dale Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands", 2005, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie-Nicoline van der Sijs, in linnen gebonden met omslag, 684 p's, 25 x 17 cm, met cd-rom

40 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

prof. dr. P. G. J. van Sterkenburg & drs. M. C. van Dalen & drs. M. J. M. Hooyman & drs. M. F. Verburg, "Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden", 1991, Utrecht-Amsterdam, Van Dale Lexicografie, gebonden met omslag, 1215 p's, tweekolomsdruk, 25 x 16,5 cm

30 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Marc De Coster, "Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten", 1999, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact - Het Taalfonds, gebonden met omslag, 726 p's, tweekolomsdruk, 25 x 18 cm

18 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands op cd-rom", 2006, voor Windows 95, 98, Me, XP Home, NT, 2000 (NT5) en XP Pro

20 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Frans / Frans-Nederlands op cd-rom", uitgave 1999, voor Windows 3.1, 95, 98, NT

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

"Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands op cd-rom", uitgave 1998/1999, voor Windows 3.1, 95, 98, NT

10 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Willie Verhegghe, "Gevaarlijke hond, een poëtisch hommage aan Louis Paul Boon", 1999n, Gent, Poëziecentrum, paperback, 54 p's, 20 x 15 cm, met 23 z/w-foto's en één facsimile-weergave van een handschrift van L. P. Boon

9 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

Helene Swarth, Verzen, gebonden, z.d., Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkope literatuur, reeks Nederlandsche Bibliotheek onder leiding van L. Simons, 122 p's, 18 x 12 cm,

7 euro, verzending niet inbegrepen, verpakking wel

20:37 Gepost door Peter Tilff 2005 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, poezie, literatuur, te koop, toneel, nederlandse literatuur, vlaamse literatuur, romans, essays, literatuurgeschiedenis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

De commentaren zijn gesloten.